Please go to the homepage of our Global Careers Website to learn more about working at Cargill, view all available job opportunities and/or join our talent community to receive job alerts.

Tại Cargill, mọi người đều quan trọng và đều có giá trị. Cargill cam kết tạo và duy trì một môi trường hòa nhập và đa dạng, tại đó tất cả nhân viên đều được đối xử trên tình thần tôn trọng. Theo đúng và phù hợp với Nguyên tắc hướng dẫn của chúng tôi, chính sách cơ hội việc làm bình đẳng lâu nay của Cargill cấm phân biệt đối xử và quấy rối bất kỳ nhân viên hoặc ứng viên nào dựa trên chủng tộc, sắc tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, giới tính, bản dạng giới tính, biểu hiện giới tính, xu hướng tình dục, độ tuổi, tình trạng khuyết tật, có thai, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình, tình trạng công dân, tình trạng cựu chiến binh, tình trạng quân đội, liên kết đoàn thể hoặc bất cứ tình trạng nào khác được luật pháp bảo vệ.

Ngoài ra, Cargill còn tuân thủ các quy định cũng như luật pháp hiện hành của địa phương và quốc gia liên quan đến việc làm và vấn đề chống phân biệt đối xử.

Lưu ý với Nhà tuyển dụng và Cơ quan Tuyển dụng: Cargill, Inc. và các công ty con (“Cargill”) có bộ phận tuyển dụng nội bộ. Vui lòng xem lưu ý này.

Tài nguyên Tuyển dụng tại Hoa Kỳ: Nhà tuyển dụng Cơ hội Bình đẳng, bao gồm Người khuyết tật/Cựu chiến binh.

Cách yêu cầu chỗ ở hợp ý Chỗ ở hợp lý | Đọc cơ hội tuyển dụng bình đẳng của Liên bang (PDF) và bổ sung phần bổ sung (PDF) | Minh bạch về Tiền lương (PDF)

Cargill là Nhà tuyển dụng có E-Verify, xem ở đây để biết thông tin về tham gia E-Verify..

Tài nguyên Tuyển dụng tại Canada: Cargill là nhà tuyển dụng đem lại cơ hội bình đẳng và cam kết cung cấp chỗ ở cho ứng viên khuyết tật. Cách yêu cầu chỗ ở hợp lý

Bảo vệ bản thân bạn trước nạn lừa đảo tuyển dụng. Chúng tôi biết rằng những cá nhân không được phép có thể tự nhận là nhân viên tuyển dụng của Cargill, liên hệ về cơ hội nghề nghiệp và gửi yêu cầu công việc qua tin nhắn hoặc phòng trò chuyện. Để đảm bảo tin tuyển dụng là hợp pháp, nó phải được liệt kê trên trang web Cargill.com/Careers. Tìm hiểu cách bảo vệ bản thân bạn trước nạn lừa đảo tuyển dụng.

© 2021 Tập đoàn Cargill. Bản quyền đã được bảo hộ.