Please go to the homepage of our Global Careers Website to learn more about working at Cargill, view all available job opportunities and/or join our talent community to receive job alerts.

Bij Cargill is iedereen belangrijk en telt iedereen mee. Cargill zet zich in om een inclusieve en diverse werkomgeving op te bouwen en te behouden, waarin alle werknemers met waardigheid en respect worden behandeld. Daarom, maar ook om aan onze Leidende principes te voldoen, verbiedt Cargill, in overeenstemming met het reeds lange tijd bestaande beleid voor gelijke arbeidskansen, dat werknemers of sollicitanten worden gediscrimineerd of gepest op basis van hun ras, etniciteit, huidskleur, religie, afkomst, afstamming, sekse, geslacht, geslachtsidentiteit, geslachtsuitdrukking, seksuele geaardheid, leeftijd, beperking, zwangerschap, genetische informatie, burgerlijke staat, familiestatus, staatsburgerschap, veteranenstatus, militaire status, vakbondslidmaatschap of enige andere door de wet beschermde status.

Cargill leeft ook alle toepasselijke nationale en plaatselijke wetgevingen na, die betrekking hebben op niet-discriminatie en arbeid.

Kennisgeving aan recruiters en uitzendbureaus: Cargill, Inc. en zijn dochterondernemingen ('Cargill') beschikken over een interne wervingsdienst. Raadpleeg deze kennisgeving.

Hulpbronnen voor werkgelegenheid in de VS: Werkgever die gelijke kansen biedt, waaronder aan gehandicapten/veteranen.

Redelijke aanpassingen aanvragen | Meer lezen over federale wetten inzake gelijke arbeidskansen (PDF) en het supplement (PDF) | Transparantie inzake verloning (PDF)

Cargill is een E-Verify werkgever. Klik hier voor meer informatie over deelname aan E-Verify.

Hulpbronnen voor werkgelegenheid in Canada: Cargill is een werkgever die gelijke kansen biedt en sollicitanten met een handicap aanpassingen biedt. Ontdek hoe je redelijke aanpassingen kan aanvragen

Bescherm jezelf tegen wervingsfraude. We weten dat onbevoegde personen zich mogelijk hebben voorgedaan als recruiters van Cargill, contact hebben opgenomen in verband met vacatures en werkaanbiedingen hebben gestuurd via sms- of chatberichten of in chatrooms. Echte vacatures zijn te herkennen aan het feit dat ze op de website Cargill.com/Careers staan. Leer hoe je jezelf kan beschermen tegen wervingsfraude.

© 2021 Cargill, Incorporated. Alle rechten voorbehouden.